Прием за учебната 2024/2025

Преди децата да бъдат допуснати до изпит се провеждат срещи с родител/и, предварително уточнени на тел. 0899223348 (Вайбър ) или на имейл: info@edisonschool.eu Подаването на информационни материали на всички кандидати става на посочения имейл.

За записване за изпит се подава e-mail, с посочени три имена на детето, телефони за комуникация с родител/и, за кой клас кандидатства и заплатена такса изпит – 50лв по сметката на училището


Kандидатстване за предучилищен клас 6-7г

Изпитна дата – 27.01.2024г.

Начало: 10:00часа

Край: 13:00часа

Резултатите по приема се оповестяват по e-mail до родителите, до седмица след събеседването. Приетите ученици получават покана за подписване на договор за обучение.

Kандидатстване за I клас

Изпитна дата – 13.01.2024г.

Начало: 10:00часа

Край: 12:30часа

Резултатите по приема се оповестяват по e-mail до родителите, до седмица след събеседването. Приетите ученици получават покана за подписване на договор за обучение.

Кандидатстване за II, III, IV и V клас

Необходимо е запитване за свободни места. Полага се изпит по МАТ, БEЛ, природни науки и разказвателни предмети.

Кандидатстване за VI, VII клас.

Необходимо е запитване за свободни места. Полага се изпит върху всички учебни дисциплини. В много редки случаи училището приема ученици в 6 и 7 клас.

График за дейностите по приема

 • %
  от 1 юни 2023 до 12 януари 2024
  Събеседване с родители и записване за изпит
 • %
  13 януари 2024
  Изпит за първи клас /10:00-12:30/
 • %
  27 януари 2024
  Изпит за ПУК 6-7 годишни /10:00 - 13:00/
 • %
  до 7 дена след изпита
  Получаване на резултата - лично по e-mail. При положителен резултат семейството получава покана за записване

Необходими документи за записване

 • Договор за обучение (по образец на училището). При подписване на Договора родителите заплащат еднократната такса по него.
 • Копие от акт за раждане на детето.
 • Оригинал на удостоверение за завършена степен на образонаие – връща се в началото на учебната година.
 • Здравни документи.

Запишете детето си днес,

за да може то да бъде утре.

Лично отношение към всеки ученик.