Прием за учебната 2023/2024 г.


Kандидатстване за предучилищна група

За учебната 2023/2024г - необходимо e запитване

Кандидатстването за подготвителна група започва м.февруари и включва два дена посещениe на детето в класа, за който кандидатства. Там то прекарва време с настоящата подготвителна група и участва заедно с тях в заниманията и игрите. Целта е да се оцени нивото на емоционалната и интелектуалната зрялост, входните знания, ориентация в учебната среда и култура на поведение. Времето за периода „На гости“ е по предварително уточнен график. Резултатите по приема се оповестяват по e-mail до родителите до седмица след посещението. Подаване на информационни материали на всички кандидати става на е-майл: info@edisonschool.eu

Кандидатстване за I, II, III, IV клас

За учебната 2023/2024г няма свободни места.

Кандидатстване за V клас.

За учебната 2023/2024г – необходимо е запитване

Кандидатстване за VI, VII клас.

За учебната 2023/2024г няма свободни места.


График за дейностите по приема

 • %
  от 1 юни до 5 януари
  Събеседване с родители и записване за изпит
 • %
  на 7 и 14 януари
  Изпит за първи клас /10:00-12:00/
 • %
  до 10 дена след изпита
  Получаване на резултата - лично по e-mail. При положителен резултат семейството получава покана за записване

Необходими документи за записване

 • Договор за обучение (по образец на училището). При подписване на Договора родителите заплащат еднократната такса по него.
 • Копие от акт за раждане на детето.
 • Оригинал на удостоверение за завършена степен на образонаие – връща се в началото на учебната година.
 • Здравни документи.

Запишете детето си днес,

за да може то да бъде утре.

Лично отношение към всеки ученик.