Прием за учебната 2021/2022 г.


Kандидатстване за предучилищна група

Информация за евентуален прием след 05.02.2021г

Кандидатстването за подготвителна група започва м.февруари и включва два дена посещениe на детето в класа, за който кандидатства. Там то прекарва време с настоящата подготвителна група и участва заедно с тях в заниманията и игрите. Целта е да се оцени нивото на емоционалната и интелектуалната зрялост, входните знания, ориентация в учебната среда и култура на поведение. Времето за периода „На гости“ е по предварително уточнен график. Резултатите по приема се оповестяват по e-mail до родителите до седмица след посещението. Подаване на информационни материали на всички кандидати става на е-майл: info@edisonschool.eu  

Кандидатстване за I клас

Приемни изпити на 16 и 23 януари, 2021г.

В рамките на едно посещение в училище кандидатите полагат общообразователен приемен изпит. Целта е да се определи нивото на емоционалната и интелектуалната им зрялост, входните знания, културата на поведение и да се диагностицира готовността за постъпване в 1-ви клас. Явяването на изпит става чрез записване за определените дати. Резултатите по приема се оповестяват до 31.01. по e-mail до родителите. Прием: една паралелка, 18 деца. Подаване на информационни материали на всички кандидати става на е-майл: info@edisonschool.eu  

Кандидатстване за II, III и IV клас.

Информация за евентуален прием след 05.02.2021г.

Кандидатстване за V клас.

Информация за евентуален прием след 05.02.2021г. .

В учебна обстановка се провежда тест по математика – базисно и състезателно ниво, български език и литература - базисно и състезателно ниво, английски език и общообразователен тест, с цел да се изгради представа и стратегия за работа с децата и при необходимост да се дадат препоръки за лятна подготовка. Резултатите се оповестяват до седмица след изпита по e-mail до родителите. Кандидатите прекарват 2 дена в училище.

Кандидатстване за VI клас.

Информация за евентуален прием след 05.02.2021г.

Кандидатстване за VII клас.

За учебната 2021/2022г няма свободни места.


График за дейностите по приема

 • %
  от 1 юни 2020 до 15 януари 2021
  Събеседване с родители и записване за изпит „На гости“
 • %
  на 16 и 23 януари 2021
  Изпит „На гости“ /9:30-12:00/
 • %
  до 1 седмица след "На гости
  Получаване на резултата - лично по e-mail. При положителен резултат семейството получава покана за записване

Необходими документи за записване

 • Договор за обучение (по образец на училището). При подписване на Договора родителите заплащат еднократната такса по него.
 • Копие от акт за раждане на детето.
 • Оригинал на удостоверение за завършена степен на образонаие – връща се в началото на учебната година.
 • Здравни документи.

Запишете детето си днес,

за да може то да бъде утре.

Лично отношение към всеки ученик.