Базови предмети в училището са:

Български език и литература

Седмичен хорариум от 10 часа
за целия период на обучение.

 

Математика

Седмичен хорариум от 10 часа 
за целия период на обучение.

 

 

 

Английски език

Седмичен хорариум от 10 часа
за целия период на обучение.

Математика

Броят на заложените часове по математика /10 часа на седмица/, задължителните часове по състезателна математика и научните проекти с партньори на училището като Медицински университет, Природо-научния музей, Полиграфически институт, Музейко, лабораториите на Technomagicland и много др. определят профила на училището - „природо-математически“. Тази подготовка започва още в 1-ви клас с часовете по състезателната и забавна математика. Те са насочени към всички ученици и целта е да поощрят тези, които желаят да се явяват на математически състезания. За изминалите години нашите възпитаници от всички класове са спечелили десетки награди в национални и международни формати. Според постигнатите резултати от проведените НВО 7 клас - МАТ и БЕЛ, училището е класирано в ТОП 5 училищата в София.

Български език

Броят на заложените часове по български език е 10ч седмично. В тях е включена подготовката за явяване на престижни състезания в област лингвистика, както и явяването на матурите след 4 и 7 клас

Чужди езици

Английски език в ЧОУ ”Томас Едисън” се изучава от подготвителен до седми клас. Обучението се води по съвременни системи от отлично подготвени преподаватели филолози и чужденци /англичанин и американец/, които имат дългогодишен опит в работата с деца.

Основна цел на седемгодишната подготовка по английски език е изграждането на трайни комуникативни знания и умения за ползване и прилагане на езика в различни ситуации. Постиженията на децата се оценяват чрез международно признатите изпити за ниво на владеене на английски език:

• Cambridge – с нива: Flyers, KET, PET и FCE;

• Pitman ESOL с нива: Elementary и Intermediate Communicator (B2).

От втори клас като част от задължително избираемата подготовка на учениците се предоставя възможност за изучаване на втори чужд език – немски и испански език.

Занимания по интереси

Ето тук е истинската сладост от обучението – просто защото избираш област, в която интересите и способностите ти се развиват, а мечтите и въображението ти политат.

• Състезателна и забавна математика с водещи софийски математици

• Основи на програмирането и роботика

• Участие в международни научни проекти

• Втори чужд език - от 2-ри клас /немски, испански/

• Школа „Театрално изкуство“ - подготовка за сцена /1-4 клас/

• Пиано и солфеж, подготовка за концерти

• Школа „Шахмат“ – явяване на състезания

• Състезателни и латино танци

• Допълнителни часове по спорт

• Планинарски, опознавателни и приключенски училища, езикови лагери

Връзка с родителите

Родителите са наши патньори. Връзката с тях е постоянна.

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Като практика се наложи ежеседмично да изпращаме на родителите тестовете, тетрадки и материалите, над които са работили учениците през седмицата. Всеки учебен срок провеждаме родителски срещи. Родителски срещи /индивидуални и общи/ се инициират при всяка възникнала необходимост.

· Публикуване на известия чрез Viber групи на класа - директно в смартфоните на родителите

· Бърз и лесен достъп до успехите и затрудненията на децата чрез електронен дневник

· Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

· Комуникация с учениците посредством онлайн платформа в обучението по езици

МАТЕМАТИКАТА Е ЗАБАВНА,

САМО АКО ѝ СЕ ОТДАДЕШ

Сега повече часове по забавна математика.