Изобретателят Томас Едисън е бил популярен със своето умение да се обгражда с най-талантливите и на-добрите учени от своето време.

По примера на Едисън и ние предложихме на наколко учители–новатори да приемат мисията и да станат редом с нас Създатели на Нашето училище.

Обща цел ни е да се сътворим такъв климат в Нашето училище и култура, които водят до успех за всички учащи-преподаващи-семейства. С други думи, ние се стремим да създадем среда, която е пример за всичко, ние вярваме, че едно училище трябва да бъде духовно средище и енергийно поле за креативност. Целият ни екип се ангажира с насърчаването на динамична, страстна учебна среда, в която всяко дете е ценно, обичано и подкрепяно.

Очаквайте скоро пълна информация за нашият страхотен екип от учители.

ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВА,

СТРАХОТНИЯТ УЧИТЕЛ СЪЗДАВА!

Учители новатори.